1. Rezervácia ubytovania je možná prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom, listom, telefonicky, alebo osobne.


2. Nástup na pobyt a ubytovanie je možný od 14:00 hod. Prichádzajúci hostia sa prihlásia na recepcii, kde sa preukážu predložením potrebných dokladov (OP, pas, preukaz totožnosti). Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 10:00 hod., prípadne podľa dohody s personálom. Úhrada poplatkov za poskytnuté služby prebieha najneskôr v deň odchodu.


3. Všeobecné podmienky:

Za izbu, ktorá bude obsadená jednou osobou je účtovaných 75% z ceny izby.

V cene ubytovania sú raňajky zdarma a to v čase od 7:30 hod. do 9:30 hod.

V cene ubytovania je wellness na hodinu denne zdarma (ak nie je mimo prevádzky). Wellness je potrebné zarezervovať na recepcii a to z dôvodu obmedzenej kapacity.

Ďakujeme, že dodržiavate v penzióne i v jeho okolí čistotu, poriadok a dbáte na to, aby sa neporušoval poriadok penziónu .

V prípade poškodenia majetku penziónu, je zákazníkovi účtovaná adekvátna čiastka (záleží od rozsahu poškodenia).

Pred odchodom z izby poprosíme hostí, aby uzavreli vodovodné kohútiky, zhasli svetlá, zatvorili okná a balkónové dvere, uzamkli dvere a kľúč/kartu odovzdali na recepcii.

V celom interiéri penziónu a jeho okolí je fajčenie prísne zakázané. Prosíme hostí, aby v prípade potreby využívali priestory vyhradené pre fajčiarov, nakoľko pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta vo výške 100 eur (pokuta môže byť účtovaná opakovane).

Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 15 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v ostatných spoločenských priestoroch.

V priestoroch reštaurácie nie je dovolené konzumovať vlastné jedlá a nápoje, ktoré neboli zakúpené v penzióne.

Do izieb nie je dovolené brať športové náradie a predmety. Prosíme, aby na odkladanie použili priestory na to vyhradené.

Náš penzión je pet friendly, takže k nám môžete prísť aj s Vašim domácim miláčikom /psík , mačka/. Za zvieratká sa účtuje poplatok. Podmienkou je však kľudné a neagresívne zviera s váhou max. do 25kg (prípadne podľa dohody).

V čase od 22:00 – 06:00 hod. je nočný pokoj, prosíme o jeho dodržiavanie, aby si každý návštevník mohol oddýchnuť a zrelaxovať. 

Výmena uterákov/osušiek/podložiek prebieha každý 2.- 3.deň. V prípade, že ich chcete vymeniť častejšie, nechajte ich ležať v kúpeľni na zemi.

(uterák na zemi=vymeniť; zavesený uterák=nevymeniť).

V prípade vzniknutej škody na majetku penziónu môže byť účtovaný poplatok.

Akékoľvek závady prosíme nahlásiť na recepcii, aby sme ich mohli čím skôr odstrániť.

Budeme radi za Vaše pripomienky, prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu.

Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.

Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania, majú za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť: chyžná, údržbár, prípadne vedúci hotela. Ak klient nechce byť rušený, z vonkajšej strany dverí izby zavesí na kľučku štítok s oznamom, že nechce byť rušený.

Penzión si vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu.

Zákazník potvrdením objednávky (e-mailom, písomne) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

Prosíme hostí, aby dodržiavali tieto ustanovenia, aby nebol dôvod vedenia penziónu na odstúpenie od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

 

So želaním príjemného pobytu

personál Penziónu Solisko

 


Ubytovací poriadok je platný od 25.1.2022